Lena Sakskilde, Hund, 2010-03-29

Våran labrador Kiney föddes den 2006-02-10. valptiden var lycklig framtill fyra månaders ålder då han började halta på vänster framben. Någon trodde detta var växtverk men vid närmare undersökning var det en nivåskillnad mellan radiusbenet och ulnabenet, Detta gjorde att benbitar slogs loss i armbågsleden.

Han opererades i Strömsholm med efterföljande restriktioner på 6 veckor i bur endast stilla rastningar. Benet läkte men en viss hälta vid överansträngning kvarstod, Trots träning med simning och massage. Efter ett år började jag prova nyponpulver pga artrospåslag i leden som så gott som alltid följer en led operation. Av och till blir han bättre men var inte helt halt fri i ansträngning. 2009-06-14 springer Kiney fort över en gräs matta och sliter av hö korsband bak. Efter fem veckor bokar vi en tid på Falu djursjukhus och veterinär Hildning Anliot som undersöker honom och fastställer diagnos ”avslitet korsband”. 2009-07-20 läggs Kiney in för operation med en ny metod där man flyttar fästet för den främre lårmuskeln. I samband med denna operation blev vi erbjudna att delta i en studie med ”AlkaGreens”. Min upplevelse av detta är att Kiney haft en mycket positiv och snabb rehabtid. Han har rört sig obehindrat i trav och skritt. Han har ej haft smärtor, Röntgenbilderna ser mycket positiva ut med snabb återbildning av benvävnad i operationsområdet. Han har dessutom blivit halt fri i sitt vänstra framben. Jag tycker detta preparat varit mycket positivt för våran olycksdrabbade Labrador, och jag tänker fortsätta ge honom det framöver.

Lena Sakskilde
Borlänge