Niklas Högberg, Diabetes, 2008-04-04

Innan jag blev återförsäljare av Alkagreens ville jag själv se tydliga resultat. Därför började jag och mina närmaste att ta kapslarna samtidigt julen -06. Efter två månader hade samtliga upplevt påtagliga effekter: En person hade blivit av med tioåriga magproblem och två andra upplevde en klar ökning av sin livsenergi, men det som gjorde störst intryck på mig var en kvinnlig familjemedlem med diabetes typ A. Plötsligt började hennes blodsocker sjunka drastiskt på nätterna, vilket förstås var oroande till en början eftersom vi inte förstod orsaken. Samtidigt var det ju positivt att hon plötsligt verkade behöva mindre insulin.

Så småningom insåg vi att Alkagreens bidrog till att hennes kropp kunde tillgodogöra sig det injicerade insulinet mycket effektivare och att hon därmed kunde ta lägre dos. Hon sänkte i flera omgångar men det var inte förrän hon hade halverat doserna som blodsockret återigen lade sig på en stabil nivå. Hennes läkare var häpen och ville genast gå in på Alkagreens hemsida när han hörde historien. Det kanske ska tilläggas att vi inte hittade någon annan faktor som kunde ha orsakat denna förbättring, hon hade inte gjort någon annan förändring under perioden än att börja med Alkagreens! Det är ju mycket glädjande när man slipper ta så mycket insulin, samtidigt som det är viktigt att vara beredd på att denna effekt kan komma

– något som kan vara bra att påpeka till andra diabetiker.

/Niklas Högberg, 2008-04-04