Andningstränare - Träna lungorna med relaxator

Andningsproblem kan kännas obehagligt och påfrestande. Det finns dock en mängd olika hjälpmedel och behandlingar för att komma tillrätta med problemet. En av de är relaxator.

Vad är relaxator?

Relaxator andningstränare 275 kr fraktfritt. Den hjälper dig uppnå en optimal andning så att syresättningen i kroppen ökar. Relaxatorn gör att andningen blir mer rytmisk och avslappnad samtidigt som diafragman stimuleras och luften hamnar nere i mellangärdet. Relaxatorn kan användas både i akutsituationer som vid astma, hög stress och oro, såväl som i förebyggande syfte. Vi andas hela 25 000 andetag varje dag och när vi andas på ett sätt som inte är optimalt, får vi syrebrist i kroppen. De organ som påverkas allra mest är exempelvis hjärna, hjärta, muskler och ögon.

Relaxator - produktbeskrivning

Varför behöver jag andningsträna?

 • För att lära dig andas på ”rätt sätt” Andas genom Näsan.  Eftersom virus bland annat sprider sig via luften och sätter sig i luftvägarna är sättet vi andas på ännu viktigare idag än någonsin.
 • För att Näsans funktion är att skydda lungorna från partiklar utifrån exempelvis bakterier och virus. Dessa filtreras bort genom näsans slemhinnor och flimmerhår.
 • För att när vi Andas genom Munnen går luften ofiltrerad ned i lungorna, utan att passera kroppens försvar mot inkräktare: Näsan. Ju längre ned i luftrören och lungorna som partiklarna från inandningsluften hamnar, desto större risk att dra på sig inflammationer och infektioner.
 • För att Näsan är en effektiv värmeväxlare som värmer och fuktar luften. Rhinoviruset som är känt för att orsaka förkylning och infektion i övre luftvägarna växer till när näsan kyls ner p.g.a. immunförsvaret går på sparlåga.
 • För att  Näsans bihålor bildar Kvävemonoxid (NO) Kvävemonoxid som följer med inandningsluften, vidgar luftrören så att luften passerar lättare, som är bakteriedödande och tar död på de eventuella virus och bakterier som undkommit näsans flimmerhår och slemhinnor. Nere i lungorna bidrar NO till att blodkärlen vidgas vilket gör att syret lättare förs över till blodet.
 • För att Näsandning är bakteriedödande När vi andas genom näsan så blir andningen mer långsam vilket gör att mer koldioxid behålls i kroppen. Koldioxid har en antibakteriell verkan, vilket förhindrar att sjukdoms-framkallande bakterier kan växa till sig.
 • För att träna upp din största andningsmuskel. Vid utandning tränar du upp diafragman som är vår största andningsmuskel och samtidigt tränas också dina magmuskler.
 • För att på ett enkelt sätt ”gå ned i varv” Relaxatorn hjälper dig att få en djup och rytmisk andning. Det ger en ökad avslappning, vilket i sin tur minskar stress och oro, och kan öka koncentrationsförmåga och inlärning.

Så här använder du Relaxatorn

 • För Relaxatorn till munnen. Låt den vila lätt mellan läpparna för största avslappning (om möjligt, bit inte i den med tänderna).
 • Andas lugnt in genom näsan, bara släpp in luften. Vid inandning hamnar luften nere ”i magen”, som utvidgas sakta, medan övre bröstkorgen och axlarna är stilla. Även nedre bröstkorgen kan utvidgas något.
 • Andas långsamt och lugnt ut genom munnen/Relaxatorn. Vid utandning åker magen och nedre bröstkorg sakta in, medan övre bröstkorg och axlar ska vara stilla.
 • Att träna med Relaxatorn 10–15 minuter 1–2 gånger per dag, ger bra effekt. En optimal andning har motståndet inställt på ca 3–4.
Fri frakt
275.00kr890.00kr